هفتمین جشنواره مخترعان،مبتکران و نوآوران

هفتمین جشنواره مخترعان،مبتکران و نوآوران در مجموعه تازه تاسیس فرهنگی شهید حججی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد، برگزار می گردد.
دانشگاه آزاد اسلامی طی سالها اخیر ، سلسله جشنواره های مخترعان ، مبتکران و نوآوران را با مشارکت علمی و حمایتی دانشگاه های معتبر داخل و خارج از کشور و دیگر نهاد ها و مراکز علمی پژوهشی دولتی برگزار کرده است . برگزاری این جشنواره در راستای سیاست های رییس دانشگاه آزاد اسلامی یعنی حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم ( کارآفرین) است و بحث تجاری سازی نتایج اختراعات این جشنواره از اولویت های دانشگاه آزاد اسلامی به شمار می رود.

هدف از برگزاری چنین همایش هایی شناسایی افراد نخبه و حمایت از طرح ها و انگیزه از برگزاری آنها فقط ارائه کردن نیست ، بلکه شناسایی آثار ومعرفی نخبگان و طرحهای برتر از طرف پارک فناوری و شرکت های دانش بنیان حمایت می گردند ، در ضمن با مشارکت بنیاد ملی نخبگان کشور در ارزیابی طرح ها ، درصورت برخورداری از ویژگی ها و معیار ها ، مورد حمایت مادی و معنوی این بنیاد قرار می گیرند .


اهداف جشنواره1-حرکت دانشگاه به سمت اقتصاد مقاومتی ، تولید – اشتغال که مقام معظم رهبری بر آن تاکیدفرموده اند ، از مهم ترین اهداف این جشنواره است .

2- ایجاد بستری مناسب برای تکریم مقام والای اندیشمندان ونخبگان عرصه علم وفناوری ، شناسایی ومعرفی فناوران ونوآوران ، مبتکران  مخترعان و کشف استعداد های برتر در زمینه های مختلف علمی ، ایجاد انگیزه در مخترعان ، مبتکران و نوآوران ، آشنایی بااستعدادها و توانمندی های کشور برای فعالیت درسطح بین المللی ، فراهم سازی فضای پرشور رقابتی میان پژوهشگران

3- تجاری سازی نتایج اختراعات این جشنواره

4- حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم (کارآفرین)


محورهای علمی جشنواره
بازگشت1397/09/08