نخستین همایش ملی ادبیات غنایی

نخستین همایش ملی ادبیات غنایی به همت گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در اردیبهشت ماه سال 1395 برگزار خواهد شد.

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد نخستین همایش ملی ادبیات غنایی را در اردیبهشت ماه سال 1395برگزار می کندعلاقه مندان، دانشجویان، استادان و پژوهشگران گرامی می توانند با توجه به محورهای همایش مقالات خود را تا تاریخ 22 بهمن 1394 در سامانه همایش بارگذاری نمایند.محورهای همایش:

 • تاريخچه و سير تحول و تطور ادبيات غنايي
 • ادبيات غنايي و بلاغت
 • ادبيات غنايي و ادبيات تطبيقي
 • ادبيات غنايي و ادبيات تعليمي
 • ادبيات غنايي و حماسه
 • رويكردهاي اعتقادي در ادبيات غنايي
 • عرفان در ادبيات غنايي
 • ادبيات غنايي و نقد ادبي
 • ادبيات غنايي و تاريخ
 • ادبيات غنايي و اسطوره
 • ادبيات غنايي و فرهنگ عامه
 • ادبيات غنايي و شعر آييني
 • ادبيات غنايي و جنبش هاي سياسي ـ اجتماعي
 • ادبيات غنايي و دفاع مقدس
 • روانشناسي ادبيات غنايي
 • جامعه شناسي ادبيات غنايي
 • سبك شناسي ادبيات غنايي
 • ادبيات غنايي و ادبيات كودكان
 • ادبيات غنايي و هنر
 • داستان و قصه در ادبيات غنايي
 • ادبيات غنايي و نسخه هاي خطي
 • گونه هاي غنايي در ادبيات عربي


بازگشت1394/09/16