همایش ملّی «فقه پویا؛ رویکرد نوین در مسئولیّت مدنی»

همایش ملّی «فقه پویا؛ رویکرد نوین در مسئولیّت مدنی» با حضور و سخنرانی اساتید برجسته کشوری و مسئولین و ارائه مقالات برتر در تاریخ 15 اسفندماه، به همّت دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و همکاری دستگاه های اجرایی برگزار می شود.

 موضوعات و محورهای همایش به قرار ذیل است:

1- مسئولیت مدنی ناشی از مشاغل (پزشک، کادر درمانی، قاضی، وکیل، کارفرما، تولیدکنندگان و ....)

2- مسئولیت ورزشی

3- مسئولیت مدنی دولت (ملی فراملی)

4- مسئولیت مدنی ناشی از جرایم

5- مسئولیت مدنی زیست محیطی

6- مسئولیت مدنی و بیواتیک

7- مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر و تحولات آن در قرن معاصر

8- جمعی شدن مسئولیت­ ها

9- نقش بیمه بر توسعه مسئولیت­ ها

10- مسئولیت مدنی رسانه­ ها

11- مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه

 اساتید و دانشجویان حداکثر تا 15 بهمن­ ماه فرصت دارند مقالات خود را در موضوعات فوق، مطابق شیوه

نامه به ایمیل ­
feqhpoya@gmail.com ارسال نمایند. مقالات پذیرفته شده در مجوعه مقالات همایش در

قالب کتاب و لوح فشرده چاپ شده و از مقالات برتر در روز همایش همراه با ارائه آن، تجلیل به­ عمل خواهد

آمد. 

آدرس دبیرخانه همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف ­آباد، دانشکده حقوق، الهیات و معارف

اسلامی، طبقه اول، دفتر شماره48 آماده دریافت مقالات و جوابگویی به سئوالات علاقه­ مندان می­باشد.بازگشت1394/09/27