این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

 

ردیف

 

عنوان

 

تاریخ

 

1

 

مهلت ارسال مقاله كوتاه

 

96/8/25

 

2

 

اعلام نتایج داوری

 

96/9/4

 

3

 

مهلت ثبت نام نهایی و واریز وجه ثبت نام

 

96/9/8

 

8

 

روز همایش

 

96/9/20