این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > هزينه هاي ثبت نام
.: هزينه هاي ثبت نام

 

نحوه  پرداخت  هزینه  و  ثبت نام  نهایی  در  همایش:

 1- وارد پنل کاربری خود و بخش "خدمات" شوید. در بخش خدمات با توجه به تعداد مقاله پذیرش شده، یکی از خدمات را انتخاب نموده و ثبت خدمات را کلیک نمایید.
2- با حضور فیزیکی در یکی از شعب بانک ملی  اقدام به واریز هزینه ثبت نام در همایش نمایید.
3- مجدداً وارد پنل کاربری شخصی خود شده و از طریق منوی "ارسال فیش" تصویر فیش واریزی و شماره پیگیری را طبق فرمت های خواسته شده ارسال نمایید.

مشخصات حساب پرداخت هزینه همایش


شماره حساب :    0106047297001

نام بانک : ملی


نام صاحب حساب : مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

خدمات و هزینه ها

ردیف

عنوان

موضوع

قیمت (تومان)

1

شرکت در همایش

 بدون مقاله به همراه شرکت در پانل های تخصصی

ثبت نام برای حضور در همایش

35000

2

شرکت در همایش

بدون مقاله به همراه شرکت در پانل های تخصصی

ثبت نام برای حضور در همایش
(پرداخت بعد از اول آذر ماه)

45000

3

شرکت در همایش

 با  ارائه مقاله به همراه شرکت در پانل های تخصصی

ارائه هر مقاله

60000

4

خدمات به شرکت کنندگان

لوح فشرده مقالات،

پذیرایی نهار و نیم وعده

0

5 شرکت در گارگاه شرکت در هر یک از گارگاه ها 20000