این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > کارگاههای آموزشی
.: کارگاههای آموزشی

1- کارگاه ارگونومی و سبک زندگی سالم
با همکاری: انجمن مامایی استان اصفهان
زمان: 20 آذر   ساعت: 16:00-14:00
مدرس: شهناز زمانی( کارشناس مامایی و کارشناس ارشد حرکات اصلاحی)
هزینه ثبت نام: 20000 تومان
مهلت ثبت نام: 2 آذر
ثبت نام قطعی: واریز وجه ثبت نام  به شماره حساب 0106047297001 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد نجف آباد به نام مراکز تحقیقاتی دانشگاه و بارگذاری فیش در سایت
برای دریافت پوستر کارگاه به بخش اطلاع رسانی قسمت فایل ها مراجعه شود.

2- کارگاه رژیم درمانی همراه با ارائه مشاوره
با همکاری: مرکز پیشگیری و   ارتقا سلامت امین
زمان: 20 آذر   ساعت 12:00-10:45
مدرس: دکتر رضا غیاثوند ( متخصص تغذیه)
هزینه ثبت نام: 20000 تومان
مهلت ثبت نام: 2 آذر
ثبت نام قطعی: واریز وجه ثبت نام  به شماره حساب 0106047297001 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد نجف آباد به نام مراکز تحقیقاتی دانشگاه و بارگذاری فیش در سایت
برای دریافت پوستر کارگاه به بخش اطلاع رسانی قسمت فایل ها مراجعه شود.