این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

 

مقدمه

 

افزايش تعداد افراد مسن، بيماريهاي مزمن و مبتلايان به ناتواني باعث شد تا نياز مراقبت در جامعه با تاکيد بيشتري روبرو گردد. خدمات بهداشتي مراقبتي جامعه نگر، فصل نوینی از خدمات مراقبت های تخصصی مانند مراقبت از بیماران دیابتی، قلبی ، تنفسي و ... و نیز خدمات تسکینی را ارائه می کند. در يک برنامه مراقبتي جامعه نگر، بايد توجه شود که اهداف مراقبت، با نيازها و اولويتهاي جامعه فاصله نداشته باشد، علاوه بر درمان، مراقبتهاي بهداشتي در جامعه پوشش داده شوند، برنامه خدمات جامعه نگر، نظم سلامت را به جامعه نزديک کند، منابع موجود در جامعه و روش استفاده از آن شناسايي شود و بر اساس مفهوم زندگي در جامعه،  خدمات مراقبتي بيمار محور طراحي شود.

 

 اهداف برگزاری

تبيين راهكارهاي ارتقاء سلامت مادر و كودك در جامعه

تبيين راهكارهاي ارتقاء سلامت روان در جامعه

تبيين راهكارهاي ارتقاء سلامت معنوي در بيماران

تبيين راهكارهاي ورود كاركنان نظام سلامت در اجتماعي شدن امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان

 تبيين روشهاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در گروههاي آسيب پذير( كودكان، معلولان، سالمندان  و...)

تبيين راهكارهاي مداخلاتي در حوزه سلامت در آسيب هاي اجتماعي ( مانند اعتياد، بزهكاري و...)

تبيين راهكارهاي گسترش خدمات مراقبتي در جامعه با جلب مشاركت مردم در قالب همياران سلامت و همكاري مسئولين حوزه سلامت و...)

تبيين راهكارهاي ارتقاء آگاهي عمومي در حوزه مراقبت سلامتي

تبيين راهكارهاي ارائه بهينه خدمات مراقبت در منزل

 

تبيين راهكارهاي توانمندسازي خانواده در حوزه مراقبت سلامتي