هفتمین جشنواره بین المللی مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی طی سالها اخیر ، سلسله جشنواره های مخترعان ، مبتکران و نوآوران را با مشارکت علمی و حمایتی دانشگاه های معتبر داخل و خارج از کشور و دیگر نهاد ها و مراکز علمی پژوهشی دولتی برگزار می کند.

اهداف
1-  حرکت دانشگاه به سمت اقتصاد مقاومتی ، تولید – اشتغال که مقام معظم رهبری بر آن تاکیدفرموده اند ، از مهم ترین اهداف این جشنواره است .
2- ایجاد بستری مناسب برای تکریم مقام والای اندیشمندان ونخبگان عرصه علم وفناوری ، شناسایی ومعرفی فناوران ونوآوران ، مبتکران  مخترعان و کشف استعداد های برتر در زمینه های مختلف علمی ، ایجاد انگیزه در مخترعان ، مبتکران و نوآوران ، آشنایی بااستعدادها و توانمندی های کشور برای فعالیت درسطح بین المللی ، فراهم سازی فضای پرشور رقابتی میان پژوهشگران
3- تجاری سازی نتایج اختراعات این جشنواره
4- حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم (کارآفرین )

ifi2019.iaun.ac.ir


تاریخ خبر : 01/09/1397